image
Đây là trách nhiệm của mọi người để giữ cho Sunshine sạch sẽ và gọn
gàng vì rác rến, lộn xộn, và bừa bãi không chỉ làm mất lòng tin của khách
hàng và lợi nhuận kinh doanh mà còn hại đến môi trường.
Tập sách nầy thông tin cho các cơ sở
kinh doanh điều lợi của một cửa hàng
sạch sẽ và thân thiện, sự quan trọng
trong việc giữ cho khu vực sạch sẽ,
và nơi liên lạc khi cần trợ giúp để cho
Sunshine sạch sẽ và đẹp đẽ.
“Tân trang tạo ra sinh khí mới cho
kinh doanh mà chúng tôi đã không
dự kiến được. Mục tiêu chúng tôi
là làm cho cơ sở hấp dẩn hơn mà
không chi nhiều. Tác dụng đã vượt
qua mong đợi – khách đến nhà hàng
nhiều hơn. Môi trường bên ngoài
của chúng tôi an toàn và sạch sẽ
hơn. Nhiệm vụ của mỗi người là tự
hào chỉnh trang cơ sở, không thôi
chúng ta sẽ bị bỏ lại vì khách hàng
sẽ không chấp nhận và đi chổ khác.”
Aash và Dheeraj – Chủ của Nhà
Hàng Classic Curry Sunshine.
Giữ Cho Sunshine
“Mục tiêu chúng
tôi là làm cho
cơ sở hấp dẩn
hơn mà không
chi nhiều.”
Aash và Dheeraj – Chủ của Nhà
Hàng Classic Curry Sunshine.
Đep Đe

image
Một mặt tiền mời gọi
Các cửa hàng đóng góp quan trọng
vào tính cách và diện mạo của Trung
Tâm Thành Phố Sunshine và nó có
thể mang lại ý thức địa phương và
niềm tự hào công dân cho khách hàng
và cư dân. Cửa hàng hấp dẩn có thể
tác động đến quyết định của khách
hàng để bước vào cửa tiệm.
Ngược lại, các cửa hàng bê bối có thể
có tác động xấu cho khu vực và làm
nản lòng khách hàng đi thăm viếng và
chi xài ở Trung Tâm Thành Phố.
Bảo Trì – Tạo thành thói quen!
Giồng như bất kỳ bất động sản nào,
điều quan trọng là bảo trì thường
xuyên, dù cho mình làm chủ hay thuê
mướn. Chế độ bảo trì liên tục sẽ bảo
đảm hình ảnh tích cực đối với khách
hàng và cơ sở luôn giữ giá trị. Bảo trì
hiệu quả sẽ giảm thiểu việc làm tốn
kém hơn về lâu dài.
Kiểm soát cơ sở thường xuyên, kiểm
tra dấu hiệu mờ nhạt trong bảng biểu,
rỉ nước, đứt bóng đèn, và hư hại của
tòa nhà.
Lau cửa kính
Cửa kính thường là nơi đầu tiên khách
hàng nhìn thấy cơ sở của bạn, và họ
nói rằng bạn không có cơ hội lần hai
sau ấn tượng đầu tiên, vì vậy bề ngoài
là tất cả, và bắt đầu với cửa hàng
sạch sẽ.
Nghiên cứu cho biết rằng 70% quyết
định mua hàng khi ở trong tiệm, và
40% hàng mua là do ngẫu hứng, đề
cao tầm quan trọng của kinh nghiệm
mua sắm và khuyến khích khách vào
cửa tiệm.
Giữ cho cửa kính sạch sẽ và sáng sủa
cũng giúp cải thiện quan sát, giảm
thiểu phá phách, và tăng cường an
toàn cá nhân.
Lối đi sạch sẽ
Các mẹo tiện ích gồm:
Giữ các thùng giấy và rác rến phía
sau cửa hàng, không để trước
cửa.
Mặt tiền là cái cổng chào, và
không nên bày những đồ không
phải để bán, hoặc sẽ cản trở khách
hàng. Chỉ để thùng rác ra vào ngày
hốt rác và cột các thùng giấy lại để
không bị văng vãi.
Dọn rác của cửa hàng mình.
Không quét ra đường đi, cống
rãnh, hoặc bỏ vào thùng rác ngoài
đường.
Vi phạm có thể bị phạt tại
chổ đến $300.
Đối với những cơ sở ăn uống
ngoài trời phải có thùng rác và nơi
gạt tàn thuốc.
Đối với tiệm có bày bán trên
đường đi bộ, sắp xếp hàng
hóa một cách hấp dẩn, trật tự,
và gọn gàng.
Khóa thùng rác và để ở nơi an
toàn.
Không làm vậy sẽ bị bốc
mùi và gây chú ý không có lợi cho
việc kinh doanh. Nó sẽ làm cho
người khác sử dụng thùng rác
của bạn, làm bạn tốn thêm tiền.
Liên lạc với nơi hốt rác để dọn rác
thường xuyên.
Xóa bừa bộn và vẽ bậy
Không có gì tệ hơn là ở mặt tiền có
bích chương, vẽ bậy, quảng cáo, hoặc
khuyến mãi quá hạn. Nó có thể làm
cho khách hàng không tập trung vào
sản phẩm của bạn và bỏ đi. Thường
xuyên xem xét mặt tiền và dẹp đi
những thứ không cần thiết.
Cố gắng xóa vẽ bậy ngay lập tức vì
nó tạo cảm nghĩ xấu về cơ sở của
ạn và gây hại vĩnh viễn, nếu không
xóa nhanh.
Nếu cơ sở bạn bị vẽ bậy, bạn nên:
Báo cáo chi tiết về việc phá hoại
đến Cơ Quan Ngăn Chận Tội Phạm
(Crime Stoppers) số 1800 333 000.
Bạn có thể được yêu cầu chụp hình
vẽ bậy trước khi xóa.
Xóa vẽ bậy, và nếu cần trợ giúp
thì liên lạc Hội Đồng Thành Phố
Brimbank ở số 9249 4000 để được
một phiếu xóa vẽ bậy.
Nếu bạn thấy vẽ bậy ở nơi công
cộng, xin báo với Hội Đồng số 9249
4000. Trong một số trường hợp, Hội
Đồng sẽ xóa vẽ bậy ở nơi của tư nhân
nếu thấy nó phản cảm và gần lối đi
công cộng.
“Cửa kính phản ảnh nội dung của
cửa hàng...cửa kính trống trãi sẽ từ
từ làm cho cửa hàng vắng khách”
Linda Cahan (Phong Thủy cho tiệm buôn)
Các lời khuyên để cải tiến diện mạo cơ sở.

image
Cải thiện mặt tiền
Một lớp sơn mới làm sáng sủa cơ
sở tức thì, cải tiến diện mạo và cảm
nghĩ của khách hàng. Nếu bạn không
chắc chọn màu gì, nên nghĩ đến hiệu
tiệm hoặc sản phẩm để quyết định.
Khi sơn mặt tiền hoặc tòa nhà, nên
xem coi nó có bị bảo tồn không và
kiểm tra lại với Hội Đồng Thành Phố
Brimbank ở số 9429 4000 để coi có
yêu cầu giấy phép quy hoạch không.
Chương trình cải thiện kinh doanh
của Hội Đồng Thành Phố cung cấp tư
vấn thiết kế và đề nghị để bạn cải tiến
mặt tiền và hình ảnh doanh nghiệp.
Bật đèn lên!
Ánh sáng hợp lý tạo nên ấn tượng
đầu tiên tốt đẹp, cải thiện cái nhìn về
an toàn, và nói chung khuyến khích
tiêu xài bằng cách quảng cáo cơ sở
của bạn vào buổi tối. Tiến bộ trong
đèn LED và kỹ thuật chiếu sáng cũng
có nghĩa là bật đèn không ảnh hưởng
xấu tới môi trường và tốn kém.
Cải tiến an toàn kinh doanh
Cảnh Sát Victoria có một tập sách
An Ninh Doanh Nghiệp (Business
Security Kit) để cung cấp chỉ dẩn cơ
bản về phòng ngừa tội phạm cho cơ
sở kinh doanh của bạn an toàn hơn
từ trong ra ngoài.
Bạn có thể tải tập sách xuống từ
trang nhà của Cảnh Sát ở www.
police.vic.gov.au bằng cách đánh chữ
“Business Security Kit” trong mục
tìm kiếm. Nếu cần có bản in của tập
sách, xin liên lại với Hội Đồng Thành
Phố Brimbank ở số 9249 4355.

image
Không chấp nhận xả rác!
Thành viên cộng đồng có thể góp
phần cho đường xá và láng giềng
Sunshine đẹp đẽ bằng cách:
Báo cáo việc xả rác
Báo cáo bất
kỳ việc xả rác và bỏ rác bất hợp
pháp tới Hội Đồng qua số 9249
4000 để Hội Đồng điều tra. Nếu
một người hoặc cơ sở nào phạm
tội, họ sẽ bị truy tố ra tòa và bị
phạt nặng.
Tình nguyện, tạo sự khác biệt,
và giữ cho Sunshine
đẹp đẽ!
Các nhóm cộng đồng
như Nhóm Bạn của Kororoit
Creek (Friends of Kororoit
Creek) và Làm Đẹp Brimbank
(Beautiful Brimbank) là những
người tình nguyện năng động
với nhiều sáng kiến để làm đẹp
đường phố và đường nước, kêu
gọi mọi người bỏ rác vào thùng.
Để thêm tin tức, xin vào:
www.fokc.org.au
Để biết thêm tin tức về giữ
Sunshine đẹp đẽ và các sáng kiến
khác, xin liên lạc Giám Đốc Địa
Hạt Sunshine (Sunshine Place
Manager) ở số 9249 4355.
Chi phí thật
sự để giữ
Brimbank
đẹp đẽ
Hội Đồng Thành Phố Brimbank mỗi
năm chi khoãng $550,000 để dọn dẹp
rác rưởi, tiền nầy có thể xài vào những
dịch vụ hữu ích hơn cho cộng đồng.
Dĩ nhiên phí tổn môi trường của việc
xả rác còn nhiều hơn. Thời gian trung
bình cho một chai nhựa tan rả hoàn
toàn ít nhất là 450 năm, và 5 năm cho
đầu lọc thuốc lá tan trong nước biển.
95% rác rến nằm trong đường nước,
như lạch Kororoit (Kororoit Creek),
là do rác xả trên đường chảy xuống
cống thoát nước. Kororoit Creek và
mọi đường nước của chúng ta là nơi
sinh sống của sinh thực vật tự nhiên.
Quyết định của chúng ta hôm nay sẽ
ảnh hưởng đến môi trường và phúc
lợi của nhiều thế hệ về sau.